Стариот град Стоби “…Stobis, vetere urbe…”, како што го нарекува римскиот историчар Ливиј, подигнат на влевот на Црна Река во Вардар...

Повеќе...

Интерактивна карта со
објектите во Стоби
The Site
Нови фотографии
(10.01.2021)

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026