Сувенири

Афродита - божицата на убавината и љубовта е претставена гола, со хидрија од десната страна во моментот пред чинот на ритуално капење. Со левата рака...

390 ден. Нарачајте

Сатирите се шумски божества, одлични свирачи на кавал, весели придружници на Дионис, љубители на добро вино и жени, секогаш спремни за телесни уживања. Често...

На светилката е претставено дрво, обиколено од винова лоза со гроздови. Виновата лоза е симбол на младост, плодност и вечниот живот. Таа е поврзана со богот...

Macedonia Timeless

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026