Публикации

Ранохристијанското ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби

Брошура од изложбата „Ранохристијанското ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби“ како дел од проектот за конзервација на фреските, финансиран од Американската амбасада во Скопје. Проектот се одвиваше во текот на 2010 и 2011 година додека изложбата се одржа во текот на мај 2012 година во Народната банка на Република Македонија.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026