• Со автобус: 1 ч. и 30 мин.
  • Со воз: 1 ч. и 50 мин.
  • Со автомобил: 55 мин.


Растојание: 80 км 

SEE Mosaics

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026