Нов музеј фотографии

Previous Next

Eден од најголемите предизвици и приоритети за НУ Стоби е изградбата на музејски комплекс од другата страна на реката Црна. Нашата замисла опфаќа едно комплексно идејно решение во кое, покрај музејска зграда во која ќе бидат изложени артефактите откриени во Стоби, се планирани и други придружни објекти - кафетерија, продавница за сувенири, заедно со целосно хортикултурно решение на просторот од двете страни на реката, кое  подразбира и обѕидување на речното корито, поставување на дрвени натстрешници со клупи за одмор и дрвени мостови кои ќе ги поврзуваат двете страни на реката.

Macedonia Timeless

Advertisement

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026