Тотална станица

 

Електронскио теодолит - тотална станица, одамна е во широка употреба во процесот на техничкото документирање на откриените објекти во текот на археолошките истражувања. Овозможува брзо и ефикасно премерување, исцртување и документирање на објектите, со што се заштедува на време и се постигнува голема прецизност. Се користи и за геодетски премери на земјиштето, што за археолозите е корисно особено при поставување на квадратните мрежи кои се неопходни во истражувањата.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026