Сончеви колектори

 

Со поставувањето на систем за искористување на обновливите извори на енергија, односно соларни колектори драстично ќе се намали потрошувачката на електрична енергија во Стоби. Реализацијата на решението ќе овозможи забележителна заштеда на потрошените средства од буџетот на Р. Македонија односно нивна пренамена за останатите потреби на археолошкиот локалитет Стоби.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026