Поставување на ограда околу откриените градби

 

Градбите и прекрасните мозаици во нив се дел од нашето културно наследство кое треба да го заштитиме и сочуваме. Не е дозволено посетителите да влегуваат внатре во градбите, да газат на мозаиците и врз ѕидовите, но сегашната ограда која треба да ги одврати од ваквите намери е несоодветно решение. Околу градбите е потребно да се постават ниски метални столпчиња со црна мат боја, со топчест завршеток и цврст и тежок постамент кој делумно ќе биде вкопан заради стабилност, на кои со алки се поврзани дебели јажиња со впечатлива, но не премногу силна боја.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026