Лабораториска опрема

 

Брзите и современи методи и апарати кои во светските лаборатории се користат за чистење и конзервација на археолошките предмети, особено оние изработени од разни типови на метал како и за мермерните скулптури и архитектонски декоративни елементи, се неопходни за ефикасно зачувување на големото движно културно наследство на Стоби. Во моментот, за лабораторијата на Стоби се потребни следните инструменти:

 

- Ласер

- Дигестор

- Дестилатор за вода

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026